განცხადებები

პროფ. თენგიზ ირემაძის წიგნის პრეზენტაცია

2019 წლის 17 ოქტომბერს, 17:00 საათზე, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში გაიმართება კავკასიური ფილოსოფიისა და თეოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი არქივის ახალი გამოცემის პრეზენტაცია:

თენგიზ ირემაძე - „შუა საუკუნეების ქართული ფილოსოფია. სისტემური მონახაზი მისი სპეციფიკის გასაგებად“.