განცხადებები

კონფერენცია: „ქრისტიანული ანთროპოლოგია - იდეები და პარადიგმები“.

2019 წლის 27 ივნისს, 16:00 საათზე, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში, ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბის ფარგლებში, გაიმართება სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია: „ქრისტიანული ანთროპოლოგია - იდეები და პარადიგმები“. დასწრება თავისუფალია.