განცხადებები

დოქტორანტთა სამეცნიერო კოლოქვიუმი

2019 წლის 16 ოქტომბერს, 15:00 საათზე, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში გაიმართება დოქტორანტთა სამეცნიერო კოლოქვიუმი თემაზე: „ჰეგელი და თანამედროვე ევროპული ფილოსოფია“. კოლოქვიუმს გაუძღვება ურბინოს უნივერსიტეტის პროფესორი ჯაკომო რინალდი.