განცხადებები

ბესიკ მაშავას დისერტაციის საჯარო დაცვა

2022 წლის 25 მარტს, 15:00 საათზე ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში გაიმართება ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტის ბესიკ მაშავას დისერტაციის საჯარო დაცვა.

სადისერტაციო თემა: თეოდორე აბუკურას ფილოსოფიური თეოლოგია

სადოქტორო ნაშრომის ხელმძღვანელი: პროფ. თენგიზ ირემაძე

სადისერტაციო ნაშრომის აბსტრაქტი