საპატიო დოქტორები

პერგამონის მიტროპოლიტი იოანე (ზიზიულასი)

31.10.2019