News

2024 წლის 27 თებერვალს ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე გაიმართა დოქტორანტ გიორგი კაპანაძის დისერტაციის დაცვა ფილოსოფიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

სადოქტორო ნაშრომის თემა: „რელიგიური შემეცნების სპეციფიკა და მისი ფილოსოფიური საზრისი“.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფ. თენგიზ ირემაძე

სადისერტაციო კომისიამ დადებითად შეაფასა დოქტორანტის მიერ გაწეული კვლევითი სამუშაო, გიორგი კაპანაძეს მიენიჭა ფილოსოფიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.

27.02.2024

2023 წლის 5 დეკემბერს, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორმა ბექარ ტრიანტაფილლუმ სტუდენტებთან გამართა სპეციალური ლექცია/დისკუსია, რომელიც ეხებოდა თანამედროვე ფსიქოკონსულტირების აქტუალურ საკითხებს. განხილული იქნა სხვადასხვა ტიპის პათოლოგიები, მათი დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის თანამედროვე გზები და მიდგომები.

05.12.2023

2023 წლის 22 ნოემბერს, გაიმართა RESILIENCE-ის გენერალური ასამბელის სხდომა, რომლეშიც მონაწილოებდნენ პარტიონორი უნივერსიტეტების წარმომდგენლები, ახალი საქართველოს უნვერსიტეტის სხდომაზე წარმოდგენდა პროფესორი გიორგი ხუროშვილი. სხდომის ფარგლებში განხილული იქნა ორგანიზაციის გეგმები 2024 წლისთვის. რელიგიის კვლევების ევროპული საუნივერსიტეტო კონგლომერატი RESILIENCE აერთიანებს 17 ევროპულ უნივერსიტეტს და მისი მიზანია რელიგიის კვლევების ინფრასტრუქტურის განვითარება, არქივებს შორის თანამშრომლობა და მკვლევართა მობილობის ხელშეწყობა. ახალი საქართველოს უნვერსიტეტი ორგანიზაციას 2023 წლის ივლისში შუერთდა. 

22.11.2023

ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის აფილირებული პროფესორების ახალი საერთაშორისო გამოცემები:

1) 2023 წელს ცნობილმა გერმანულმა გამომცემლობამ „ნომოსი“ გამოსცა ჰეგელის კვლევებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო რეფერირებადი წელიწდეულის Jahrbuch für Hegelforschung ახალი, 22-ე ტომი. წელიწდეულის მთავარი რედაქტორია ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის აფილირებული პროფესორი ჰელმუტ შნაიდერი. ამ ტომში ჰეგელის ფილოსოფიის ცნობილი უცხოელი სპეციალისტების გამოკვლევები გარდა, შესულია ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის თანამშრომელთა სამეცნიერო შრომებიც.

 

13.11.2023

ახალი საქართველოს უნივერსიტეტმა თანამშრომლობა დაამყარა ლიუბლიანას უნივერსიტეტთან (სლოვენია). შესაბამის ხელშეკრულებას 2023 წლის 2 ოქტომბერს მოეწერა ხელი. ხელშეკრულება პირველ ეტაპზე ითვალისწინებს ლიუბლიანას უნივერსიტეტიდან აკადემიური პერსონალის და მკვლევრების მობილობას, ერთობლივი სამეცნიერო კვლევების და აკადემიური ღონისძიებების ორგანიზებას.

02.10.2023

2023 წლის 22 სექტემბერს ახალი საქართველოს უნივერსიტეტს სტუმრობდა აშშ-ს დემოკრატიის ეროვნული ფონდის დელეგაცია, რომლის შემადგენლობაშიც იყვნენ ევრაზიის დეპარტამენტის თანამშრომლები ოსტინ დოილი, ბენ შეფნერი და ნოაჰ ლოიდი. დელეგაცია შეხვდა უნივერსიტეტის რექტორს, ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტ გრიგოლს. შეხვედრის ფარგლებში განხილული იქნა ფონდსა და უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობის საკითხები.

22.09.2023

2023 წლის 1-15 სექტემბრის განმავლობაში ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი გიორგი კაპანაძე RESILIENCE-ის მკვლევართა მობილობის პროგრამის ფარგლებში მიუნსტერის უნივერსიტეტში (გერმანია) იმყოფებოდა. რელიგიის კვლევების ევროპულ საუნივერსიტეტო კონსორციუმ RESILIENCE-ის დამკვირვებელი წევრი ახალი საქართველოს უნივერსიტეტი მიმდინარე წლის ივლისში გახდა, რის შედეგადაც უნივერსიტეტის მკვლევრებს საშუალება ეძლევათ კვლევითი მობილობა განახორციელონ 16 ევროპულ უნივერსიტეტში. 

15.09.2023

ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის დელეგაციამ მონაწილეობა მიიღო რელიგიის კვლევების ევროპული კონსორციუმის RESILIENCE-ის მმართველი საბჭოს სხდომაში. დელეგაციას ხელმძღვანელობდა უნივერსიტეტის რექტორი მიტროპოლიტი გრიგოლი და მის შემადგენლობაში იყვნენ უნივერსიტეტის პროფესორები. შეხვედრის ფარგლებში განხილული იქნა და დაისახა არაერთი სამეცნიერო-კვლევითი აქტივობა. კონსორციუმი აერთიანებს 16 ევროპულ უნივერსიტეტს და მისი მიზანია რელიგიის კვლევების ინფრასტრუქტურის განვითარება, არქივებს შორის თანამშრომლობა და  მკვლევართა მობილობის ხელშეწყობა.

14.07.2023

ახალი საქართველოს უნივერსიტეტი რელიგიის კვლევების ევროპული საუნივერსიტეტო კონგლომერატის RESILIENCE-ის დამკვირვებელი წევრი გახდა. ორგანიზაცია აერთიანებს 16 ევროპულ უნივერსიტეტს და მისი მიზანია რელიგიის კვლევების ინფრასტრუქტურის განვითარება, არქივებს შორის თანამშრომლობა და მკვლევართა მობილობის ხელშეწყობა. საპარტნიორო შეთანხმებას ხელი მოეწერა 13 ივლისს, ბოლონიაში (იტალია). შეთანხმებას ხელი მოაწერეს უნივერსიტეტის რექტორმა მიტროპოლიტმა გრიგოლმა, ორგანიზაციის თავმჯდომარემ პროფ. მელონიმ და პრეზიდენტმა პროფ. ზელდერჰუისმა.

13.07.2023

2023 წლის 2-12 ივლისს საბერძნეთის ქალაქ ვოლოსში იმართება საზაფხულო სკოლა, რომელშიც ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორები დოქტორი ნიკოლოზ კოპალეიშვილი და არქიმანდრიტი დიონისე გვიმრაძე მონაწილეობდნენ. საზაფხულო სკოლის თემატიკაა თანამედროვე ეკოლოგიური კრიზისი მართლმადიდებლური თეოლოგიის პერსპექტივიდან და მისი ორგანიზატორია ვოლოსის თეოლოგიური კვლევების აკადემია. უნივერსიტეტის წარმომადგენლები სკოლაში მონაწილეობდნენ ახალი საქართველოს უნივერსიტეტსა და ვოლოსის თეოლოგიური კვლევების აკადემიას შორის არსებული პარტნიორობის ფარგლებში, რომელსაც ოფიციალურად საფუძველი ჩაეყარა ამა წლის იანვარში ხელმოწერილი თანამშრომლობის მემორანდუმით.

12.07.2023