ჰელმუტ შნაიდერი

ფილოსოფოსი, ფილოსოფიის დოქტორი, პროფესორი 

1988-2003 წ.წ.-ში იყო ჰეგელის არქივის დირექტორი. პროფესორი შნაიდერი სამი მნიშვნელოვანი აღმოჩენის ავტორია. 1971 წელს მან აღმოაჩინა ჰეგელის “ლოგიკის მეცნიერების” პირველი ტომის მე-2-ე, 1832 წლის გამოცემა. ამით ჰეგელის ლოგიკის კვლევისათვის ახალი ტექსტუალური ბაზისი შეიქმნა.

1978 წელს პროფესორმა შნაიდერმა ხელახლა აღმოაჩინა “გერმანული იდეალიზმის სისტემის უძველესი პროგრამა” კრაკოვში (პოლონეთი), რომელიც მანამდე დაკარგულად ითვლებოდა. ეს ტექსტი უაღრესად მნიშვნელოვანია გერმანული იდეალიზმის შემდგომი განვითარების გასაგებად. დაბოლოს, ჰელმუტ შნაიდერის მონაპოვარს წარმოადგენს, აგრეთვე, ჰეგელის ესთეტიკის ლექციების ჩანაწერების (1820-1821 წ.წ.-ის ზამთრის სემესტრი) ერთადერთი ვერსიის აღმოჩენა და გამოცემა. აღნიშნულმა გამოცემამ მნიშვნელოვნად შეასწორა ჰეგელის ესთეტიკის ადრეული გამოცემები და ჰეგელის ესთეტიკის განვითარებაზე (ბერლინის პერიოდი) უფრო სრულყოფილი ცოდნა მოგვცა. ჰელმუტ შნაიდერი არის ჰეგელის კვლევისადმი მიძღვნილი ცნობილი სამეცნიერო გამოცემების “ჰეგელიანასა” და “ჰეგელის წელიწდეულის” რედაქტორ-გამომცემელი.

1999 წელს პროფესორმა შნაიდერმა ვროცლავის (ბრესლაუ) უნივერსიტეტში წარადგინა და დაიცვა საჰაბილიტაციო ნაშრომი: “სული და ისტორია. კვლევები ჰეგელის ფილოსოფიის შესახებ.”

პროფესორი შნაიდერი აქტიურადაა დაინტერესებული აზიური ფილოსოფიით. 1991 წელს მან დააარსა “აზიური ფილოსოფიის შემსწავლელი საზოგადოება”, რომელიც ინტერკულტურულ (ევროპულ-აზიურ) ფილოსოფიურ კვლევებს ახორციელებს.

2009 წლიდან ჰელმუტ შნაიდერი გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სრული პროფესორი და ამავე უნივერსიტეტის ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა კვლევითი ინსტიტუტის ფილოსოფიის ისტორიის განყოფილების გამგეა (გერმანული იდეალიზმისა და ესთეტიკის კუთხით).

2017 წლის 1 თებერვლიდან არის ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი ფილოსოფიის მიმართულებით.

 

პუბლიკაციები (ბოლო 5 წელი):

 1. Philosophie und Sozialtheorie, Hrsg. von Tengiz Iremadze, Udo Jeck, Helmut Schneider. Band 1: Leben verstehen. Berlin 2014 (Logos Verlag Berlin) Darin: H. Schneider: Vergleich und Vergleichen als Grundoperation des menschlichen Geistes (123-127).
 2. Zweiter Druck in: Hermeneutik aus chinesischer und westlicher Perspektive. Gedenkschrift zum 10. Todesjahr Hans-Georg Gadamers. Hrsg. von Pan Derong. Shanghai 2014, 190-196. (196: chines. Zusamenfassung) Chin. Titel: Zhongxi Xieshushiyexia de Quanshixue
 3. “Philosophische Urbanistik. Eine Theorie des humanen Raums”. In: Philosophische Urbanistik, edited by Tengiz Iremadze and Helmut Schneider, Tbilisi, 2014, pp. 5-13 (In Georgian and German).
 4. “Symbolics of Utopian City”. In: Philosophische Urbanistik, edited by Tengiz Iremadze and Helmut Schneider, Tbilisi, 2014, pp. 14-29 (In Georgian).
 5. “Who was Dionysius the Areopagite?” In: Philosophy and Theology in Mediaeval Georgia, edited by Tengiz Iremadze, Tbilisi, 2016, pp. 21-36 (In Georgian).
 6. “History of Freedom in Hegel’s Philosophy: Ancient and Christian Conceptions of Freedom”. In: The Idea of Freedom in Philosophy, Theology, and Social Sciences, edited by Tengiz Iremadze, Tbilisi, 2016, pp. 12-33 (In Georgian).
 7. “The Development of Trinitarian Theology and Its Culmination in St. Augustine’s Thought”. In: St. Augustine - Teacher of Christianity, edited by Tengiz Iremadze, Tbilisi, 2017, pp. 82-118 (In Georgian).
 8. “Nestor of Georgian Philosophy. 85th Jubilee Celebration of Guram Tevzadze”. In: G. Tevzadze, Interpretations of Jewish Philosophers in Georgia, edited by Tengiz Iremadze and Helmut Schneider, Tbilisi, 2017, pp. 7-12 (In Georgian, German and English).
 9. G.W.F. Hegel: Vorlesung über die Philosophie der Religion. Herausgegeben von Helmut Schneider, mit Vorwort und Register. Bochum 2017. (Hegel Heute, Band 1)
 10. Die erste Vorlesung Hegels über Religionsphilosophie, in: Jahrbuch für Hegelforschung, hrsg. v. Helmut Schneider, Band 17-20, 2017.
 11. Helmut Schneider / Klaus Vieweg (Hrsg.): Das Denken des jungen Hegel im Kontext seiner Zeit. Bochum 2018 (Hegel Heute, Band 2)
 12. Japanische Übersetzung von: G. W. F. Hegel. Vorlesung über Ästhetik. Berlin 1820/21. Eine Nachschrift. Herausgegeben von Helmut Schneider. Frankfurt 1995 (Hegeliana, Bd. 3)
 13. Japanischer Titel: Bi gaku kogu. Übersetzt und herausgegeben von Joji Yorikawa. Tokyo 2017 (Hosei University Press).
 14. Wer war Dionysios Areopagita? In: Veritas et subtilitas. Truth and Subtility in the History of Philosophy. Essays in memory of Burkhard Mojsisch (1944-2019). Edited by Tengiz Iremadze und Udo Reinhold Jeck, Amsterdam/Philadelphia 2018. 117-126. (John Benjamins Publishing Company) 
 15. The first translation of Daodejing into Latin in 1720 by Jesuit missionaries. In: 2nd World Conference of Chinese Studies. Conference Proceedings. Edited by Martin Woesler. 2018. 58-60. (Academic Press of the USA – European University Press)
 16. European and Asian Philosophy – their emergence in Europe, China and India. In: 3rd World Conference of Chinese Studies, Conference Booklet, ed. by M. Woesler, Bochum 2019, S. 49 (Conference Proceedings, in Vorbereitung).
 17. Helmut Schneider / Dirk Stederoth (Hrsg.): Dialektik und Dialog. Wolfdietrich Schmied-Kowarzik zum 80. Geburtstag. Kassel 2019 (Kasseler Philosophische Schriften. Neue Folge 9) Kassel University Press, Darin: H. Schneider: Das Haus und der Mensch. Eine Anthropologie des Hauses. Eine philosophische Meditation. (215-222)
 18. “Hegel’s First Lecture of Philosophy of Religion in Berlin, Summer Semester of 1821”. In: Hegel`s Philosophy of Religion, edited by Tengiz Iremadze, Tbilisi, 2019, pp. 11-50 (In Georgian).
 19. Eurasia. Schriften der Gesellschaft für Asiatische Philosophie I. Hamburg 2019, Verlag Dr. Kovacs. Herausgegeben von Helmut Schneider. (= Zusammenhänge. Jahrbuch für Asiatische Philosophie. Bd. 2)

 

Herausgeberschaften:

Herausgabe von drei Reihen zur Hegelforschung

 1. Studien und Quellen zu Hegel und zum Hegelianismus. Verlag Lang, Frankfurt-Berlin, bisher 24 Bände.
 2. Jahrbuch für Hegelforschung. Verlag Academia im Nomos-Verlagsverbund, Baden-Baden, bisher 21 Bände (2020, Band 21)
 3. Hegel Heute. Europäischer Universitätsverlag, Bochum, bisher 2 Bände.