ვიდეო გალერეა

ასოც. პროფესორ გიორგი თავაძის მოხსენება