გალერეა

საერთაშორისო კონფერენცია „ფილოსოფიის გაგება თანამედროვეობაში“