ვიდეო გალერეა

პროფ. თენგიზ ირემაძის წიგნის პრეზენტაცია