ვიდეო გალერეა

დოქტორანტთა I ინტერდისციპლინური სამეცნიერო კონფერენცია.