წმ. ცოტნე აღმსარებლის სახელობის სულიერ-საგანმანათლებლო ცენტრი

წარმოადგენს  ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის ორგანიზაციულ-სტრუქტურულ ერთეულს. მისი მიზნებია: (1) ცოტნე აღმსარებლის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის სამეცნიერო კვლევა; (2) საქართველოს ისტორიის, სულიერი და მატერიალური კულტურის სამეცნიერო კვლევა და კულტურულ-სოციალური ურთიერთობების განვითარების ხელშეწყობა; (3) სამეცნიერო და პრაქტიკული კვლევების ჩატარება უნივერსიტეტში არსებული სასწავლო პროცესის მოთხოვნებისა და მისი განვითარების გათვალისწინებით.