ნოდარ ბელქანია

2003 წელს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის დიმიტრი უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტში მიენიჭა ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი.

1978-1990 წლებში იყო ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის მასწავლებელი.

1991-1998 წლებში იყო ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციოლოგიის კათედრის უფროსი მასწავლებელი, 1998-2005 წლებში იყო ამავე უნივერსიტეტის სოციალური ფსიქოლოგიის კათედრის უფროსი მასწავლებელი.

2005 წლიდან არის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სრული პროფესორი.

2007-2012 წლებში იყო ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი. ამავე წლებში იყო გაზეთ „თბილისის უნივერსიტეტის“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი.

ნოდარ ბელქანია არის საქართველოს ფსიქოლოგთა ასოციაციის, საქართველოს სოციოლოგთა ასოციაციის და ორგანიზაციის განვითარების კონსულტანტთა ევროპული ასოციაციის წევრი, თსუ-ს სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე და თსუ-ს სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი.

 

გამოქვეყნებული ნაშრომები

მონოგრაფია:

 • სინდისი და პასუხისმგებლობა. გამომცემლობა „აწმყო“, თბილისი, 2011. 

სტატიები:

 • ადამიანთა ერთობის ფორმები და მათი მართვის პრინციპები. “ქართული ფსიქოლოგიური ჟურნალი”, თბილისი, 2003. გვ. 109-114.
 • Georgien – Land und Leute. In: Materialien der georgischen Musik- und Kulturtage in Basel. Basel, November 2003.  გვ. 17-18.
 • Georgien im Umbruch. Geschichte und Gegenwart der georgischen Lebensauffassung. “Gegenwart” (ქ. ბერნი) # 4/2003. გვ. 37-40.
 • Georgiens Suche nach der nationalen Identität. “Goetheanum”  (დორნახი, შვეიცარია). # 5/2004. გვ. 2.
 • Georgiens Weg in die Zukunft. “Gegenwart” (ბერნი), # 1/2004. გვ. 29-33.
 • Ein Sieg der Wahrhaftigkeit. “Info-3”, (მაინის ფრანკფურტი), # 3/2004. გვ. 42-45.
 • Franz  Brentano – Philosoph, Psychologe, Ketzer. “Gegenwart” (ბერნი), 2006 # 1, გვ. 44-47.
 • Franz  Brentano und Rudolf  Steiner. “Gegenwart” (ბერნი), 2006 # 2, გვ. 51-55.
 • ფილოსოფოსის პორტრეტი – ფრანც ბრენტანო. ჟურნალი “არჩევანი”, თბილისი 2007. # 3. გვ. 81-89.
 • ფრანც ბრენტანო და მისი მოწაფეები: ჰერმან შელი. ჟურნალი “არჩევანი”, თბილისი 2007. # 4. გვ. 65-68.
 • ფრანც ბრენტანო და ზიგმუნდ ფროიდი. „მაცნე“, ფილოსოფიის სერ. 2008 # 1, გვ. 134-139
 • დ. უზნაძის და ს. დანელიას პოლემიკა არაცნობიერის შესახებ ლაიბნიცთან. ს. დანელიას დაბადებიდან 120 წლისთავისადმი მიძღვნილი კრებული. თბილისი, 2008 წ. გვ.54-67
 • Agresja Rosji wobec Gruzji w sierpniu 2008 roku. Paralele historyzne. Агрессия России против Грузии в августе 2008 года: исторические параллели. В сб.: Политика национальной безопасности стран СНГ. Избранные проблемы. Вроцлав 2009. Стр. 333-341.
 • Die georgische Sicht auf den Kaukasus-Konflikt. KRUSENSTERN  (შვეიცარია). 2009 წელი.
 • ქართული ცნობიერება აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის. გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომები (საერთაშორისო კონფერენციის მასალები). თბილისი 2010. გვ. 51-58.
 • დეფინიციის პრობლემა და სოკრატეს ლოგიკური მემკვიდრეობა. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კრებული: „პიროვნება, კულტურა, საზოგადოება“. თბილისი 2010. გვ. 57-80.
 • ნეოსოკრატული საუბარი როგორც ჯგუფური დისკუსიის მეთოდი. ჟურნალში: საქართველოს ფსიქოლოგიის მაცნე. თბილისი 2010. გვ. 141-147.
 • „ევროპული პასუხისმგებლობა“ - როგორც გამოწვევა. მერაბ მამარდაშვილის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები (14 დეკემბერი, 2010 წელი). მთავარი რედაქტორი: თენგიზ ირემაძე, რედაქტორები: ლალი ზაქარაძე, დოდო ლაბუჩიძე, გიორგი ბარამიძე, გამომცემლობა „ნეკერი“, თბილისი 2011. გვ. 178-197.
 • სინდისის გენეალოგია და მისი ცნების ისტორიული მეტამორფოზები. ლ. მჭედლიშვილის დაბადებიდან 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კრებული. რედაქტორები: თ. ირემაძე, თ. ცხადაძე, გ. ხეოშვილი. გამომცემლობა „ნეკერი“, თბილისი 2011 გვ. 108-146.
 • განათლების რეფორმა: ჰუმბოლდტიდან ბოლონიამდე. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი 2011. გვ. 30-39. 
 • კულტურა, განათლება, პასუხისმგებლობა. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კრებული “პიროვნება, კულტურა, საზოგადოება“ (კრებული ჳჳ). გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი 2011, გვ. 238-258.
 • Some Archetypes of Eastern and Western Civilizations. “Chernorizets Hrabar", ვარნა 2011.
 • Жизнь и деятельность Д. Н. Узнадзе. კრებული „Вიсник Харкიвського Нацიонального Унიверситету იменი В. Н. Каразიна, № 981. Серიя „Псიхологიя“, Випуск 47, Стр. 7-11.
 • აღმოსავლური და დასავლური ქრისტიანობა ვლადიმირ სოლოვიოვის მსოფლმხედველობაში. კრებული „აღმოსავლეთი და დასავლეთი. ინტერკულტურული და ინტერდისციპლინური კვლევები. რედაქტორ-შემდგენლები თენგიზ ირემაძე და გურამ თევზაძე. თბილისი 2012, გვ. 89-100.
 • ადამიანი აღმოსავლურ და დასავლურ ქრისტიანობაში. ფილოსოფიურ-თეოლოგიური მიმომხილველი ნ. 5. თსუ-ს გამომცემლობა, თბილისი 2015.
 • თავისუფლების ცნობიერების წარმოშობა და თავისუფლების განცდა. გამომცემლობა „ნეკერი“ თბილისი 2016.