დეკანოზი ალექსი ქშუტაშვილი

თეოლოგი, თეოლოგიის დოქტორი, პროფესორი

1992–1995 წლებში სწავლობდა თბილისის სასულიერო სემინარიაში, 1995-1996 წლებში კი, თბილისის სასულიერო აკადემიაში. 

1997-2001 წლებში სწავლობდა რუმინეთის ქალაქ ბუქარესტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საღვთისმეტყველო ფაკულტეტზე, სადაც მიენიჭა ლიცენზიატის (ბაკალავრი) ხარისხი სისტემატურ ღვთისმეტყველებაში. 2001-2003 წლებში სწავლობდა ამავე უნივერსიტეტის კანონიკური სამართლის სადოქტორო პროგრამაზე. 

2004-2007 წლებში იყო რუმინეთის ქალაქ კონსტანცას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საღვთისმეტყველო ფაკულტეტის დოქტორანტი კანონიკურ სამართალში, აქვე მიენიჭა თეოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი. 

2007 წლიდან არის თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის ლექტორი. 2008 წლიდან კი, არის საქართველოს საპატრიარქოს სარეცენზიო კომისიის წევრი და უცხოეთში არსებულ ქართულ სამრევლოებსა და სათვისტომოებთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი. 

2009-2011 წლებში იყო წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ლექტორი, 2010-2011 წლებში სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი.

2010 წლიდან არის მთაწმინდის წმ, ნინოს სახელობის ტაძრის მოძღვარი.

2013 წლიდან არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი და ამავე უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალის ,,ქრისტიანობის კვლევების” სარედაქციო კოლეგიის წევრი.

2015 წლიდან არის ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი. 

 

გამოქვეყნებული ნაშრომები 

სტატიები ქართულ ენაზე:

 • რელიგიის საგანი სახელმწიფო ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების პროგრამაში – დემოკრატიული საზოგადოების აუცილებელი ატრიბუტი, გამოქვეყნებულია სამეცნიერო ჟურნალში „ლოგოსი”, # 5, 2008, გვ. 225-232
 • საქართველოს ეკლესია და სახელმწიფო, საერთაშორისო სამართლის კონტექსტში, გამოქვეყნებულია სამეცნიერო ჟურნალში „რელიგია”, # 1, 2008, გვ. 50-60.
 • ისტორიულ-კანონიკური პრინციპები საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სამოციქულო სტატუსისა, გამოქვეყნებულია ჟურნალში “რელიგია”, # 3, 2011, გვ. 30-42.
 • წმინდა ანთიმოზ ივერიელი, როგორც პოლიტიკური მოღვაწე და მოაზროვნე, გამოქვეყნებულია სამეცნიერო ჟურნალში „თბილისის სასულიერო აკადემიის სამეცნიერო შრომები”,ნო. 1, 2009, გვ. 148-158.
 • ანთიმოზ ივერიელის მონასტრის ტიპიკონი - XVIII საუკუნის საეკლესიო სამართლის ძეგლი, გამოქვეყნებულია კრებულში “საქართველო და ევროპული სამყარო – ფილოსოფიურ კულტურული დიალოგი”, ტომი I, თსუ, თბილისი, 2009, გვ. 114-122.
 • წმინდა ანთიმოზ ივერიელის პოლიტიკური მესიჯი, გამოქვეყნებულია კრებულში “საქართველო და ევროპული სამყარო – ფილოსოფიურ კულტურული დიალოგი”, ტომი I, თსუ, თბილისი, 2009, გვ. 151-158.
 • სახელმწიფოსა და ეკლესიის ურთიერთობა შუა საუკუნეების საქართველოში: დასავლური და აღმოსავლური კანონიკური პრინციპების უნიკალური სიმბიოზი, გამოქვეყნებულია სამეცნიერო სტატიათა კრებულში „აღმოსავლურ-დასავლური ქრისტიანობა”, სულხან-საბა ორბელიანის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2009, გვ. 406-421.
 • ქალის „უწმინდურობა”: მართლმადიდებლური კანონიკურ-ანტროპოლოგიური ანალიზი, გამოქვეყნებულია ჟურნალში „ქრისტიანული კვლევები”, თბილისი, 2011, # VI, გვ. 246-261.
 • ეკლესია და მონარქია: თეოლოგიური ანალიზი, გამოქვეყნებულია ჟურნალში ,,ფილოსოფიურ-თეოლოგიური მიმომხილველი”, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა,თბილისი, 2011, # I, გვ. 123-133.
 • მევახშეობა და მისი მართლმადიდებლური კანონიკურ-ზნეობრივი ანალიზი, გამოქვეყნებულია ჟურნალში ,,შრომები”, ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი, 2011, # II, გვ. 140-146.
 • აფხაზეთში არსებული საეკლესიო მდგომარეობის სამართლებრივი ანალიზი, გამოქვეყნებულია ჟურნალში ”გული გონიერი”, თბილისი, 2013, # 5, გვ. 169-184.

სტატიები უცხო ენებზე:

 • Legislaţia canonică ortodoxă privind „Tainele” eterodocşilor, în Studii Teologice, seria a II-a, anul LV, nr. 3-4, iulie-decembrie, 2003, p. 95-122.
 • Statutul Bisericii Ortodoxe Georgiene. Studiul Canonic, în Studii Teologice, nr. 1, 2007, p.59-95.
 • Rolul Bisericii Georgiene în sistemul legislativ şi judiciar de stat în evul mediu. Relaţii dintre Biserică şi Stat, în în volumul „Omagiu Profesorului Nicolae V. Dură la 60 de ani”, Editor şi coordonator, Prof. Univ. Dr. Teodosie Petrescu, Editura Arhiepiscopiei Tomisului, 2006, p. 1414-1425.
 • Libertatea de conştiinţă, religie şi credinţă în Georgia în secolul XX, în Analele Universităţii „Ovidius” Constanţa, Seria: Drept şi Ştiinţe Administrative, Ovidius University Press, Constanţa, 2005, nr. 3, p. 193-204.
 • Libertatea de expresie şi libertatea religioasă în Georgia în perioada comunistă, în Analele Universităţii „Ovidius” Constanţa, Seria: Drept şi Ştiinţe Administrative, nr. 1, 2006, p. 317-327.
 • Relaţiile dintre Biserică şi Stat în Georgia în perioada post-comunistă, în Analele Universităţii „Ovidius” Constanţa, Seria: Drept şi Ştiinţe Administrative, nr. 1, 2007, p. 236-256.
 • Omagiu Profesorului Universitar Dr. Nicolae V. Dură la 60 de Ani, Recenzie, în Analele Universităţii „Ovidius” Constanţa, Seria: Teologie, nr. 1, 2006, p. 313-319.
 • Locul Bisericii ortodoxe Georgiene în diptice, în Analele Universităţii „Ovidius” Constanţa, Seria: Teologie, nr. 1, 2007, p. 304-314.
 • Secolele XVIII – XIX: desfiintarea autocefaliei Bisericii Georgiene, înAnalele Universităţii „Ovidius” Constanţa, Seria: Teologie, nr. 1, 2008, .
 • Restabilirea autocefaliei Bisericii georgiene in anul 1917, , înAnalele Universităţii „Ovidius” Constanţa, Seria: Teologie, nr. 1, 2008.
 • Raspandirea crestinismului printre georgieni. Organizarea primelor Biserici in secolele I – III, înAnalele Universităţii „Ovidius” Constanţa, Seria: Teologie, nr. 1, 2009.
 • Biserica Ortodoxa a Georgiei in secolele VI-VII. Controverse confesionale, înAnalele Universităţii „Ovidius” Constanţa, Seria: Teologie, nr. 1, 2009.
 • Existenta regiunilor separatiste – Abkhazia, Osetia de Sud si Transnistria – factor de amenintare pentru securitatea cetatenilor europeni, în Revista de Teologie „Sfântul Apostol Andrei”, anul XI, nr. 1, 2007.
 • Predarea religiei in scolile preuniversitare dupa legislatia in vigoare a statului Georgian, în Revista de Teologie „Sfântul Apostol Andrei”, anul XII, nr. 1, 2008.
 • Nomocanoanele georgiene – izvoarele de drept canonic georgian, în Revista de Teologie „Sfântul Apostol Andrei”, anul XII, nr. 1, 2008.
 • Sfinţirea Sfântului şi Marele Mir în Georgia, în Revista de Teologie „Sfântul Apostol Andrei”, anul XIII, nr. 1, 2009.
 • Drepturile femeii in legislatia georgiana veche, in „Anuarul Facultatii de Teologie Ortodoxa Universitatea Bucuresti”, 2011.
 • Limonariu, în Scara, Revista de oceanografie ortodoxă, politică şi cultură, Anul IV, Treapta a cincea, martie, 2000, p. 159-170, (publicat cu pseudonimul Alexander Levinki).
 • Despre Sfinţi mucenici georgieni contemporani,în Scara, Revista de oceanografie ortodoxă, politică şi cultură, Anul V, Treapta a şasea, martie, 2001, p. 386-388.
 • Ecumenismul, pro sau contra?, în Scara, Revista de oceanografie ortodoxă, politică şi cultură, Anul V, Treapta a şaptea, decembrie, 2001, p. 61-72, (publicat cu pseudonimul Alexie Kşutaşvili-Lenski).
 • Un martir georgian contemporan, ieromonahul Andrei (Kuraşvili) din Abhazia, în Ekklesia, Revista de gândire şi cultură ortodoxă editată de Mânăstirea Noul-Neamţ (Republica Moldova), nr. 3-4, Anul 1, noiembrie-decembrie, 1999, p. 3-4 (publicat cu pseudonimul Alexie Kşutaşvili-Lenski împreună cu monahul Alexie Ţârdea).
 • Ascetica şi mistica între Răsărit şi Apus, în Ekklesia, Revista de gândire şi cultură ortodoxă editată de Mânăstirea Noul-Neamţ (Republica Moldova), nr. 8, Anul II, aprilie, 2000, p. 8-11.

თარგმანი:

 • წმინდა ანთიმოზ ივერიელი, ქადაგება წმინდა მოციქულთასწორ მეფეთა კონსტანტინე და ელენეს ხსენების დღესასწაულზე, გამოქვეყნებულია კრებულში “საქართველო და ევროპული სამყარო – ფილოსოფიურ კულტურული დიალოგი”, ტომი ჳ, თსუ, თბილისი, 2009, გვ. 147-151.